+421 918 188 320 anjelskeruky@gmail.com
POMÔŽTE, ABY SME VEDELI ĎALEJ POMÁHAŤ

POMÔŽTE, ABY SME VEDELI ĎALEJ POMÁHAŤ

Názov spoločnosti: Anjelské Ruky, n.o. IČO: 45733112 Číslo účtu: SK64 7500 0000 0040 1124 9109 2% z daní https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.527.html (Potvrdenie+Vyhlásenie)...
LEN SPOLU TO DOKÁŽEME!

LEN SPOLU TO DOKÁŽEME!

Kolektív Anjelské Ruky n. o.   Dňa 15. Júna 2024 organizuje „BENEFIČNÝ KONCERT“ venovaný rodine v núdzi v Modranoch. Pri tejto príležitosti by sme poprosili všetkých dobrých ľudí, firmy, organizácie, ktoré by nám v tejto šľachetnej veci vedeli, mohli...