+421 918 188 320 anjelskeruky@gmail.com

Prepravné služby

 

Mladá žena tlačí muža na vozíkuPrepravná služba je terénna sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou  schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

Prepravnú službu poskytujeme v Komárne v pracovných dňoch od 7:00 hod. do 15:00 hod.

 

Cenník prepravných služieb

  • výška úhrady za prepravnú službu sa určuje sumou 0,50 €/km (alebo dohodou)
  • pristavenie vozidla na adresu 0,80 €
  • stojné za každú začatú hodinu je 3 €