+421 918 188 320 anjelskeruky@gmail.com

Ordinačné hodiny

deň / čas 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 12:00 – 12:30 12:30 15:00
Pondelok odbery bilogického materiálu
+ transport do laboratórií
ošetrovanie pacientov v teréne obed administratíva
Utorok odbery bilogického materiálu
+ transport do laboratórií
ošetrovanie pacientov v teréne obed administratíva
Streda odbery bilogického materiálu
+ transport do laboratórií
ošetrovanie pacientov v teréne obed administratíva
Štvrtok odbery bilogického materiálu
+ transport do laboratórií
ošetrovanie pacientov v teréne obed administratíva
Piatok odbery bilogického materiálu
+ transport do laboratórií
ošetrovanie pacientov v teréne obed administratíva
Sobota návšteva pacientov v teréne v indikovaných prípadoch – službu konajúci pracovník
Nedeľa návšteva pacientov v teréne v indikovaných prípadoch – službu konajúci pracovník