+421 918 188 320 anjelskeruky@gmail.com

Opatrovateľská starostlivosť

 

Mladá žena podáva staršej pani na vozíčku podnos s jedlomOpatrovateľskú službu možno poskytovať občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby pri zabezpečovaní:

  • nevyhnutných životných úkonov,
  • nevyhnutných prác v domácnosti,
  • kontaktu so spoločenským prostredím.

Opatrovateľská služba sa poskytuje v byte občana na základe zmluvy tohto občana s neštátnym subjektom (neziskovou organizáciou). Zmluva o poskytovaní sociálnej služby sa uzatvára písomne, obsahuje druh a rozsah sociálnej služby, deň začatia poskytovania sociálnej služby, čas poskytovania sociálnej služby a miesto poskytovania sociálnej služby. V zmluve je uvedená cena sociálnej služby a podmienky platenia sociálnej služby. Zmluva je spracovaná individuálne s každým klientom osobitne.

 

Cena

Cena závisí od náročnosti vyžadovaných úkonov a potreby klienta – dohoda je možná.

Hodinová sadzba : 1,50 eura/hod. – 3,50 eura /hod.